Wednesday, April 15, 2009

Selamat Datang Ke Blog Pejabat Agama Islam Daerah Rompin (PAID)


Assalamualaikum waramatullahi wa barakatuh

Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan sekalian alam serta selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wassalam

Bersyukur ke hadrat ilahi akhirnya niat untuk menubuhkan sebuah blog untuk Pejabat Agama Islam bagi daerah Rompin ini tercapai juga. Tujuan penubuhan blog ini adalah untuk menyebarkan maklumat berkaitan peranan dan tanggungjawab Pejabat Agama Islam Daerah yang betanggungjawab melaksanakan segala perkara yang bersangkutan dengan Pentadbiran Hal Ehwal Agama Islam Negeri Pahang Darul Makmur mengikut peraturan yang terkandung di dalam Enakmen Pentadbiran Undang-Undang Islam 1991 ( Enakmen No. 3 Tahun 1991 ) dan Enakmen Undang-Undang keluarga Islam 1987 ( Enakmen No. 3 Tahun 1987 ).

Semoga blog ini menjadi salah satu sumber maklumat alternatif kepada umat Islam di Negeri Pahang khususnya Daerah Rompin selain daripada sumber laman web http://jaip.pahang.gov.my/ , bagi mendapatkan maklumat dan info berkaitan dengan Jabatan Agama Islam Pahang. Selain itu blog ini juga berperanan untuk melaporkan dan berkongsi dengan orang ramai mengenai aktiviti-aktiviti serta informasi yang dianjurkan oleh Pejabat Agama Islam.

No comments:

Post a Comment