Thursday, April 16, 2009

Piagam PAID

Piagam Pelanggan Pejabat Agama Islam Daerah

Beriltizam memberi perkhidmatan yang berkualiti dalam:

- Menerima dan menyelesaikan Aduan Kekeluargaan Islam dalam masa 1 bulan

- Menyiapkan Sijil Nikah, Ruju' dan Cerai dalam masa 1 bulan selepas menerima permohonan mendaftar

- Mencari dan menyiapkan salinan Sijil Nikah, Ruju' dan Cerai dalam masa 1 minggu selepas menerima permohonan

- Mengeluarkan surat kebenaran berkahwin untuk lelaki dan perempuan dalam masa 1 minggu

- Menerima dan menguruskan kemasukan Islam seseorang serta menguruskan kebajikan mereka dalam masa 3 bulan

- Mengeluarkan kebenaran mengajar dan penceramah Agama dalam masa 1 minggu selepas menerima permohonan

- Menentukan arah kiblat bagi tempat ibadah dan tempat yang difikirkan sesuai dalam masa 1 minggu

- Membuat penyiasatan kes jenayah dalam masa 1 bulan untuk dibawa ke Mahkamah Syariah

- Menyiapkan dan menghantar apa-apa laporan ke Jabatan Agama Islam Pahang dan mana-mana Jabatan dalam masa
2 minggu

- Memproses borang permohonan membaiki Masjid dan Surau serta menghantarnya ke Jabatan Agama Islam Pahang
dalam masa 2 minggu

- Menyiapkan dan memeriksa laporan tuntutan mengajar Kelas Fardhu Ain, Kelas Al-Quran Kanak-Kanak dan Takmir
Masjid/Surau dalam masa 15 hari

- Memberi kebenaran menggunakan kereta jenazah dalam masa 1 jam selepas menerima permohonan

No comments:

Post a Comment