Thursday, April 16, 2009

Maklumat Perkhidmatan PAID

Pejabat Agama Islam Daerah memberikan perkhidmatan seperti:

- Mengeluarkan kebenaran berkahwin bagi pemohon yang ingin berkahwin di dalam dan di luar daerah

- Mengeluarkan Surat Perakuan Nikah bagi pasangan yang telah berkahwin dan mendaftar perkahwinan mereka di PAID

- Mengeluarkan Surat Perakuan Cerai bagi pasangan yang telah mendaftarkan perceraian mereka di PAID

- Mengeluarkan Surat Perakuan Ruju' bagi pasangan yang telah mendaftar ruju' mereka di PAID

- Memberi khidmat nasihat kepada pelanggan yang menghadapi masalah rumahtangga / keluarga

- Membuat siasatan dan tangkapan jenayah syarie ke atas setiap aduan

- Menyediakan kursus pra-perkahwinan kepada pasangan yang hendak berkahwin

- Menyediakan perkhidmatan sewa van jenazah mengikut peraturan yang ditetapkan

- Mengadakan ceramah agama mengikut jadual aktiviti dakwah yang ditetapkan

- Memberi perkhidmatan menentukan arah kiblat

- Menyediakan kelas-kelas KAFA

- Membuat pendaftaran Sekolah Agama Rakyat

- Membuat pendaftaran saudara baru (mualaf)

- Menyediakan perkhidmatan banci penduduk Islam

No comments:

Post a Comment