Friday, August 13, 2010

Azab Kubur

Setiap yang hidup pasti akan mati. Azab kubur yang dilalui oleh manusia di dalam kubur adalah berbeza mengikut amalan yang dilakukan semasa hidup. Walau bagaimanapun masih terdapat manusia yang tidak mempercayai mengenai azab kubur. Al-Quran telah menjelaskan mengenai azab kubur melalui dalilnya. Antaranya ialah:

1. Allah swt berfirman: "Maka Allah memeliharanya dari kejahatan tipu daya mereka & Firaun bersama kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk. Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi & petang & pada hari terjadinya kiamat. (Dikatakan kepada malaikat):'Masukkanlah Firaun & kaumnya ke dalam azab yang sangat keras'. (Surah Ghafir : ayat 45-46)

Ibn Kathir berkata:" Ayat ini adalah dalil yang paling kuat bagi Ahli Sunnah untuk menetapkan adanya azab kubur, iaitu firman Allah " Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi & petang".

2. Allah swt berfiman: "Maka biarkanlah mereka hingga mereka menemui hari (yang dijanjikan kepada) mereka yang pada hari itu mereka dibinasakan, (iaitu) hari ketika tidak berguna bagi mereka sedikit pun tipu daya mereka & mereka tidak di tolong. & sesungguhnya untuk orang2 zalim ada azab selain itu. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya." (Surah At-Thur: ayat 45-47)

Ibn Abil 'Izzi Al-Hanafi rahimahullah berkata:"Firman Allah swt ini kemungkinan yang dimaksudkan adalah mereka diazab di dunia dengan dimatikan atau yang lainnya. Kemungkinan (yang ke 2) mereka di azab di alam barzakh. Makna yang ke 2 ini nampak lebih jelas kerana kebanyakan mereka mati dalam keadaan belum di azab di dunia. Atau kemungkinan (yang ke 3) maksudnya adalah umum iaitu azab di dunia & di akhirat (termasuk azab kubur)."

3. Allah swt berfirman: "Nanti mereka akan Kami seksa 2 kali kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar." (Surah At-Taubah: ayat 101)

Asy-Syaikh Hafizh b Ahmad Al-Hakami berkata:" Ibnu Mas'ud r.a., Abu Malik, Ibnu Juraid, Al-Hasan Al-Basri, Sa'id, Qatadah & Ibnu Ishaq mengatakan (secara kesimpulan) bahawa yang dimaksudkan dengan ayat tersebut adalah azab di dunia & azab di kubur. Kemudian mereka akan dikembalikan ke azab yg besar iaitu neraka jahannam.

4. Allah swt berfirman: "& sesungguhnya Kami berikan kepada mereka sebahagian azab yang dekat sebelum azab yang besar (di akhirat). Mudah-mudahan mereka kembali (ke jalan yang benar)". (Surah As-Sajadah: ayat 21)

Ibnu Kathir berkata :"Al-Bara' b 'Azib, Mujahid & Abu Ubaidah berkata bahawa yang dimaksudkan dengan ayat tersebut ialah azab kubur.

Melalui hadith juga ada disebut mengenai azab kubur. Di antaranya ialah:

1. Dari Anas b Malik ra, dari Nabi s.a.w bersabda, "& aku berlindung kepada-Mu dari azab kubur."

2. Dalam Riwayat Muslim, dari Anas b Malik ra, bahawa Nabi s.a.w bersabda: "Jika kamu tidak menguburkan jenazah, nescaya aku akan meminta kepada Allah agar memperdengarkan sebahagian azab kubur yang aku dengar kepada kamu."

3. Dari Ibnu Abbas ra, dia berkata: Nabi s.a.w melalui di antara 2 kubur. Baginda bersabda: "Sesungguhnya keduanya sedang diazab & tidaklah keduanya diazab disebabkan suatu perkara yang besar. Salah satunya tidak menjaga diri dari percikan air kencing sedangkan yang lain suka mengadu domba antara manusia."Baginda lalu mengambil pelepah kurma yang masih basah kemudian baginda membelah menjadi 2 bahagian & baginda pancangkan satu bahagian pada 2 kubur tersebut. Para sahabat bertanya:"Wahai Rasulullah, mengapa engkau melakukan hal ini?"Baginda menjawab:"Mudah-mudahan diringankan azab tersebut daripada keduanya selagi pelepah kurma itu belum kering."
4. Dari Aisyah r.a., dia berkata: Aku bertemu dengan seorang wanita Yahudi, kemudian dia menceritakan azab kubur maka aku mendustakannya. Kemudian Nabi s.a.w bertemu dengan aku lalu aku pun menceritakan kejadian itu kepada baginda. Baginda bersabda:"Demi Zat yang jiwaku di tangan-Nya, sungguh mereka akan diazab di kubur mereka sehingga haiwan-haiwan pun turut mendengar jerita-jeritan mereka." (Riwayat Muslim)
Rasulullah s.a.w Berlindung Dari Azab Kubur.
Rasulullah s.a.w berlindung dari azab kubur & memerintahkan umatnya untuk berlindung darinya. Dari Aisyah r.a., dia bertanya kepada Rasulullah s.a.w tentang azab kubur, maka baginda menjawab:"Ya, azab kubur itu memang betul ada." Aisyah r.a. berkata:"Setelah kejadian tersebut, aku tidak pernah melihat Rasulullah s.a.w melakukan solat kecuali berlindung dari azab kubur." (Riwayat Al-Bukhari)
Dari Abu Hurairah r.a, dia berkata: Rasulullah s.a.w bersabda: "Apabila salah seorang daripada kamu bertasyahud, hendaklah dia meminta perlindungan daripada 4 perkara, hendaklah dia berdoa: Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari azab neraka jahannam, azab kubur, fitnah kehidupan & kematian serta dari kejelikan fitnah Al-Masih Ad-Dajjal."
Dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma:"Bahawa Rasulullah s.a.w mengajar doa ini kepada mereka (para sahabat) sebagaimana baginda mengajar sebuah surah dari Al-Quran" (Riwayat Muslim, At-Tirmizi & An-Nasa'i)
Jenis-jenis Azab Kubur.
1. Diperlihatkan neraka jahannam.
Firman Allah swt yang ertinya:"Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi & petang."(Surah Ghafir:ayat 46) Dari Ibnu Umar bahawasanya Rasulullah s.a.w bersabda:"Sesungguhnya apabila salah seorang di antara kamu mati maka akan dinampakkan kepadanya gambaran tempat tinggal pada waktu pagi & petang. Apabila dia termasuk calon penghuni Syurga, maka dinampakkan kepadanya Syurga. Apabila dia termasuk dalam calon penghuni Neraka maka dinampakkan kepadanya Neraka, dikatakan kepadanya:'Inilah tempat tinggal kamu sehingga Allah swt membangkitkan kamu pada hari qiamat."
2. Dipukul dengan penukul dari besi.
Dari Anas r.a, dari Nabi s.a.w bersabda: "Adapun orang kafir@munafik, maka kedua malaikat tersebut bertanya kepadanya:'Apakah jawapanmu tentang orang ini (Rasulullah)?' Dia mengatakan:'Aku tidak tahu, aku mengatakan apa yang dikatakan orang lain'. Maka kedua malaikat itu mengatakan:'Engkau tidak tahu?!Engkau tidak membaca?!' Kemudian ia dipukul dengan penukul dari besi, tepat di wajahnya. Dia lalu menjerit dengan jeritan yang sangat keras yang mana jeritan itu didengar oleh seluruh penduduk bumi kecuali 2 golongan: jin & manusia."
3. Disempitkan kuburnya.
Disempitkan kuburnya sehingga tulang-tulang rusuknya salin bersilangan & didatangi teman yang hodoh wajahnya & busuk baunya. Dalam hadith Al-Bara' b 'Azib r.a yang panjang, Rasulullah s.a.w menceritakan tentang orang kafir setelah mati:"Gelarkanlah untuknya alas tidur dari api neraka & bukakanlah untuknya sebuah pintu ke neraka. Maka panas & wap panasnya mengenainya. Lalu disempitkan kuburnya sehingga tulang-tulang rusuknya berhimpit. Kemudian datanglah kepadanya seseorang yang hodoh wajahnya, buruk pakaiannya & busuk baunya. Dia berkata:'Bergembiralah engkau dengan perkara yang akan menyeksamu. Inilah hari yang dahulu engkau dijanjikan dengannya (di dunia).' Maka dia bertanya:'Siapakah engkau?Wajahmu adalah wajah yang datang dengan kejelekan.' Dia menjawab:'Aku adalah amalanmu yang buruk.' Maka dia berkata:'Wahai tuhanku, janganlah engkau datangkan hari qiamat.' (Riwayat Ahmad, An-Nasa'i, Ibnu Majah & Al-Hakim)
4. Disiat-siat mulutnya
Selain dirobek, dimasukkan ke dalam tungku yang besar, dipecahkan kepalanya di atas batu, ada pula yang diseksa di sungai darah. Apabila dia mahu keluar dari sungai tersebut, dilemparkan batu pada mulutnya. Rasulullah s.a.w berkata kepada Jibril & Mikail sebagaimana yang disebut di dalam hadith yang panjang:"Beritahukanlah kepadaku tentang apa yang aku lihat." Keduanya menjawab:"Ya. Adapun orang yang engkau lihat disiat mulutnya, dia adalah pendusta. Dia bercakap dengan kedustaan lalu kedustaan itu dihebahkan darinya hingga tersebar luas. Maka dia diseksa dengan seksaan tersebut hingga hari qiamat. Adapun orang yang engkau lihat dipecahkan kepalanya, dia adalah orang yang telah Allah ajari dengan Al-Quran, namun dia tidur malam (& tidak bangun untuk sembahyang malam). Pada siang hari pun dia tidak mengamalkannya. Maka dia diseksa dengan seksaan itu hingga hari qiamat. Adapun yang engkau lihat orang yang diseksa dalam pembakaran, mereka adalah penzina. Adapun orang yang engkau di sungai darah, dia adalah orang yang makan harta dari hasil riba." (Riwayat Bukhari)
6. Dipatuk ular-ular yang besar & ganas
Rasulullah s.a.w bersabda:"Tiba-tiba aku melihat para wanita yang buah dada mereka dipatuk ular yang ganas. Maka aku bertanya:'Kenapa dengan mereka?' Malaikat menjawab:' Mereka adalah para wanita yang tidak mahu menyusui anak-anaknya (tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat." (Riwayat Al-Hakim)

No comments:

Post a Comment